Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth ddylai fynd i mewn i’m cynwysyddion?

I weld pa eitemau y cewch eu rhoi ym mhob cynhwysydd ailgylchu, gweler y tabl isod.

 

Ie plîs

Dim diolch

Sach oren

Orange sack

 • Deunydd pacio cardbord
 • bocsys wyau
 • cardiau pen-blwydd
 • cartonau diodydd (paciau tetra)
 • Papur

Sach wen

White sack

 • Papur
 • Papurau newydd
 • Cylchgronau
 • Cyfeirlyfrau ffôn
 • Catalogau
 • Carpion papur (symiau bychain)
 • Post sothach (gan gynnwys amlenni)
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Hancesi papur
 • Tywelion papur
 • Papur cegin
 • Cerdyn

Sach las

Blue sack

 • Poteli plastig, gan gynnwys poteli llaeth, poteli diod a photeli siampŵ
 • Cynwysyddion bwyd, gan gynnwys potiau iogwrt a thybiau margarîn
 • Cwpanau plastig
 • Hambyrddau bwyd nad ydynt yn ddu
 • Basgedi ffrwythau
 • Erosolau (gwag)
 • Hambyrddau a chynwysyddion ffoil
 • Tuniau bwyd
 • Caniau diod
 • Plastig du
 • Bagiau plastig, gan gynnwys bagiau cario, bagiau bara a bagiau bwyd wedi’i rewi
 • Haenau plastig tenau, cling film a deunydd lapio e.e. deunydd lapio melysion a bisgedi
 • Pecynnau creision/papur â chefn ffoil, e.e. cydau ffoil
 • Papur swigod
 • Cesys CD/DVD a fideo
 • Polystyren
 • Teganau a phlastigion caled eraill
 • Potiau blodau
 • Paent chwistrell
 • Canisterau nwy

Cadis brown

Brown caddy

 • Bwyd amrwd a bwyd wedi’i goginio
 • Cig
 • Pysgod
 • Esgyrn
 • Crwyn
 • Bagiau te
 • Bwyd anifeiliaid anwes
 • Gwastraff gardd
 • Blodau wedi’u torri

Cadi du

Black caddy

 • Poteli gwydr
 • Jariau gwydr
 • Cerameg a llestri
 • Gwydrau yfed
 • Ffenestri gwydr
 • Pyrex
 • Bylbiau golau

Batris

A oeddech chi’n gwybod y gallwn ni gasglu batris sych cartref gyda’ch deunydd ailgylchu? Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhoi eich batris AA, AAA, C, D, batris botwm, batris ffonau symudol a batris gliniaduron mewn bag plastig a’u gosod ochr yn ochr â’ch cynwysyddion ailgylchu eraill.

Gellir ailgylchu batris cerbydau yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol.

Tecstilau

Os hoffech chi i ni gasglu tecstilau gyda’ch deunyddiau ailgylchu, gallwch eu rhoi mewn bagiau siopa a’u gosod ochr yn ochr â’ch cynwysyddion ailgylchu eraill. Peidiwch â defnyddio bagiau duon na bagiau elusen gan na all y timau gwastraff weld beth sydd y tu mewn i fagiau plastig ac ni allant dderbyn bagiau elusen.

I gael mwy o wybodaeth am gasgliadau ailgylchu neu i archebu cynwysyddion newydd, ffoniwch ni ar 01656 643643 neu e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Eitemau trydanol bach

Ceir ailgylchu tostwyr, tegelli, haearnau smwddio, sychwyr gwallt ac eitemau trydanol bach eraill sydd wedi torri oddi ar ochr y ffordd trwy eu gosod mewn bag cario eich hun. Nid yw unrhyw beth â sgrin, megis gliniadur neu deledu, yn addas ar gyfer y casgliad hwn ac yn hytrach dylid mynd â’r rhain i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol.

Last Updated: 09/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud