Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ailgylchu mewn fflatiau neu ystadau dwysedd uchel

Mae oddeutu 2,000 o adeiladau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nad ydynt yn addas ar gyfer ein casgliadau ailgylchu ochr y ffordd. Rydym wedi gofyn i’r preswylwyr hyn ailgylchu eu gwastraff mewn biniau cymunedol sydd wedi’u gosod ger eu heiddo yn hytrach.

Sut i ddefnyddio’ch biniau cymunedol

Bin ailgylchu papur

Ie plîs

Dim diolch

Papur, cardbord, papurau newydd, cylchgronau, llyfrau ffôn, catalogau, post sothach, amlenni a’r Yellow Pages. Hancesi papur, tywelion papur neu bapur cegin.

Bin ailgylchu gwydr

Ie plîs

Dim diolch

Poteli a jariau gwydr (golchwch yn gyntaf).

Gwydrau yfed, fasys, powlenni, gwydr ffenestr, bylbiau golau neu Pyrex.

Bin ailgylchu gwastraff bwyd

Ie plîs Dim diolch
Bwyd wedi ei goginio a bwyd heb ei goginio, cig, pysgod ac esgyrn. Gwastraff gardd a blodau wedi’u torri

Bin ailgylchu plastigau a chaniau

Ie plîs Dim diolch
Poteli plastig (gan gynnwys poteli llaeth, diod a siampŵ), cynwysyddion bwyd, gan gynnwys potiau iogwrt, tybiau margarîn, cwpanau plastig, hambyrddau bwyd plastig ac eithrio rhai duon, cewyll plastig, hambyrddau a chynwysyddion ffoil, tuniau bwyd a chaniau diodydd. Bagiau plastig (gan gynnwys bagiau siopa, bagiau bara, bagiau bwyd wedi’i rewi, ac ati), haenen blastig, haenen lynu, gorchuddion plastig (e.e. papur losin a phacedi bisgedi, pecynnau creision), ffoil â phapur yn sownd ynddo (e.e. codenni ffoil), papur swigod, casys CD / DVD a fideo, polystyren, teganau a phlastig caled arall, potiau planhigion, paent chwistrell, canisterau nwy, erosolau.

Gellir rhoi'r ychydig sydd ar ôl wedi i bopeth arall gael ei ailgylchu mewn sachau tirlenwi.

 

Last Updated: 08/06/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud