Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ailgylchu a chasglu gwastraff

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

Yn ystod yr haf eleni, byddwn ni’n newid sut yr ydych chi’n ailgylchu yn eich cartref drwy roi cynwysyddion ailgylchu newydd i chi ar gyfer casgliadau wythnosol, a chaiff y rhan fwyaf o gartrefi eu cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag o sbwriel bob pythefnos.

Byddwn ni hefyd yn cyflwyno casgliad newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, a bydd y diwrnod casglu yn newid ar gyfer mwy na hanner o gartrefi.

Daw’r newidiadau hyn i rym o ddydd Llun 5 Mehefin a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a darllenwch ein cwestiynau cyffredin am y cynllun ailgylchu newydd yma.

Bits and Bobs web

Ailgylchu a chasglu gwastraff

Gallwch ddod o hyd i bopeth sydd i'w wybod am ein hailgylchu ochr y ffordd, gwastraff a chasgliadau ychwanegol yma. 

Dilynwch y dolenni isod i ganfod pa eitemau y cewch chi eu rhoi ym mhob cynhwysyn, pryd y gallwch ddisgwyl i fagiau duon a bagiau gwastraff bwyd cael eu dosbarthu, pa ddiwrnodau y mae ein timau casglu i fod i ymweld â’ch stryd, a llawer mwy:

Last Updated: 12/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud