Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ailgylchu a gwastraff

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

Yn ystod yr haf eleni, byddwn ni’n newid sut yr ydych chi’n ailgylchu yn eich cartref drwy roi cynwysyddion ailgylchu newydd i chi ar gyfer casgliadau wythnosol, a chaiff y rhan fwyaf o gartrefi eu cyfyngu i daflu uchafswm o ddau fag o sbwriel bob pythefnos.

Byddwn ni hefyd yn cyflwyno casgliad newydd ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, a bydd y diwrnod casglu yn newid ar gyfer mwy na hanner o gartrefi.

Daw’r newidiadau hyn i rym o ddydd Llun 5 Mehefin a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a darllenwch ein cwestiynau cyffredin am y cynllun ailgylchu newydd yma.

Newidiadau pwysig i ailgylchu gwastraff y cartref yr haf hwn

Collection day HOMEEich diwrnod casglu

Bulky waste HOMEGwastraff swmpus

Household recycling centres HOMECanolfannau ailgylchu cymunedol

Os hoffech gael gwybod am gasgliadau ailgylchu a gwastraff, sut i ddod o hyd i’ch canolfan ailgylchu cymunedol leol neu ddysgu am wastraff busnes a masnach, mae'r holl atebion ar gael i chi yma.

Dilynwch y dolenni isod i ganfod mwy.

Recycling

Ailgylchu a chasglu gwastraff

 Waste Awareness

Ymwybyddiaeth o wastraff

 Trade and commercial

Gwastraff busnes a masnach

 Enforcement  

Gorfodi

Last Updated: 26/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud