Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr yn elusen gofrestredig sy’n cynorthwyo oedolion 18 oed a hŷn sy’n ofalwyr, â’u swyddogaethau gofalu unigol sy’n aml yn waith unig.

Gwybodaeth

 • Cylchlythyr chwarterol am ddim.
 • Gwasanaethau sydd ar gael i ofalwyr, gan gynnwys seibiant o’u dyletswyddau gofalu.
 • Cyfeirio at wasanaethau a sefydliadau a allai eu helpu.
 • Cyngor am fudd-daliadau.
 • Cymorthfeydd cyfreithiol.
 • Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr.
 • Gwasanaethau galw draw ac allgymorth yn:-
  • Y Ganolfan Gofalwyr.
  • Eglwys y Drindod, Porthcawl.
  • Neuadd y Dref, Maesteg.
  • Ysbyty Felindre.
  • Ysbyty Tywysoges Cymru.
  • Clinig Coety, Ysbyty Tywysoges Cymru.

Cymorth

 • Cymorth unigol yn y Ganolfan Gofalwyr neu ymweliadau â’r cartref.
 • Gwrando - cymorth unigol neu mewn grŵp i oedolion ifanc sy’n ofalwyr a gofalwyr sy’n rhieni.
 • Cymorth i gael asesiad gofalwr.
 • Cyfarfod â gofalwyr eraill, rhannu gwybodaeth a phrofiadau neu’n syml gael coffi/te a sgwrs.
 • Hyfforddiant i helpu gofalwyr i ymdopi.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd i Macmillan.
 • Grantiau i’ch cynorthwyo chi â’ch swyddogaeth ofalu gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Gweithgareddau

 • Diwrnodau allan a digwyddiadau cymdeithasol i roi seibiant i ofalwyr.
 • Gofalu amdanoch eich hunan – ymarfer corff wythnosol, teithiau cerdded misol.
 • Caffi cymunedol i ofalwyr a’r bobl sy’n derbyn gofal i fwynhau cinio, casglu gwybodaeth a chymryd rhan mewn gweithgareddau a ariennir gan y Loteri Fawr.
 • Dyddiau Maldod.
 • Darllen llyfrau.

Cymryd rhan

 • Sicrhau bod lleisiau gofalwyr yn cael eu clywed – Fforwm Gofalwyr.
 • Llais y Gymuned a ariennir gan y Loteri Fawr i roi llais i bobl ifanc, 16-25 oed, sy’n ofalwyr.
 • Cyfleoedd i wirfoddoli.
 • Gofalwyr yn cymryd rhan mewn hyfforddiant staff, gan gynnal sgyrsiau a rhannu eu profiadau.

Cysylltwch â ni

Rhif ffôn: (01656) 658479
E-bost: enquiries@bridgendcarers.co.uk

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, 87 Stryd y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AZ

www.carers.org/local-centre/bridgend a www.bridgendcarers.wordpress .com

Rydym ar Facebook a Twitter hefyd.

Last Updated: 25/03/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud