Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adfywio

Busstation1

Row Of Terraced Houses

Safer Bridgend

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth ag amryw o sefydliadau i wella ansawdd bywyd i’r bobl sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac i:

Mae’r nodau a’r amcanion o ran datblygiad economaidd y fwrdeistref sirol wedi’u nodi yn y Strategaeth Adfywio Economaidd Cynaliadwy a’r Cynllun Gweithredu Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu sy’n manylu ar brosiectau penodol a ffynonellau cyllido posibl a fydd yn gefn i’r strategaeth.

Cysylltwch â Ni

I gael gwybodaeth gyffredinol am adfywio, ffoniwch: 01656 643526.

 

Last Updated: 21/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud