Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i wneud cwyn neu sylwadau ynglŷn â gwasanaethau gofal cymdeithasol

Rydym eisiau i’r gwasanaethau a ddarperir gennym fod y rhai gorau posibl a dyna pam y mae eich sylwadau chi’n bwysig inni.

Efallai eich bod yn teimlo’n anfodlon ar y gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn neu eich bod eisiau gwneud awgrym sy’n ein helpu ni i’w wella.

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaeth rydych chi wedi'i dderbyn neu eich bod eisiau gwneud cwyn ar ran rhywun arall, y ffordd orau o wneud cwyn neu sylwadau yw cysylltu â’r Tîm Cwynion mewn un o’r ffyrdd canlynol:

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi i wneud cwyn neu gyflwyno sylwadau, cysylltwch â’r Tîm Cwynion.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Rhowch wybod i ni os mai Cymraeg yw eich dewis iaith.

Last Updated: 18/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud