Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgolion a thywydd garw

Gall tywydd garw effeithio ar ysgolion lleol mewn nifer o wahanol ffyrdd.

Yn ogystal â gorfodi ysgol i gau ei drysau, gall eira trwm atal athrawon ac aelodau staff rhag teithio i'r gwaith, yn enwedig os nad ydynt yn byw yn agos at yr ysgol.
 
Gall problemau cyffredin eraill sy'n gysylltiedig â thywydd oer iawn orfodi ysgol i gau ei drysau, gan gynnwys systemau gwres yn torri, a phibellau dŵr yn byrstio gan achosi llifogydd posibl mewn ystafelloedd dosbarth.

I helpu i roi gwybod i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion pan fydd ysgolion ar gau, mae'r cyngor wedi sefydlu tudalen ar y wefan y gall prifathrawon ei diweddaru'n uniongyrchol ac o unrhyw le - cewch weld y dudalen hon yma.

Gallwch hefyd wrando am ddiweddariadau ar BridgeFM ar 106.3 FM a gorsafoedd radio eraill yn ogystal ag edrych ar wybodaeth am gau ysgolion a gyhoeddir gan BBC Cymru ar-lein.

Last Updated: 13/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud