Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a safleoedd eraill y cyngor

Gall y tywydd garw effeithio ar lyfrgelloedd, canolfannau hamdden, pyllau nofio, canolfannau dydd, meysydd parcio a safleoedd eraill y cyngor, fel Swyddfa Cofrestrydd Pen-y-bont ar Ogwr neu Amlosgfa Llangrallo.

Er bod y cyngor a'i bartneriaid yn gwneud pob ymdrech i gadw cyfleusterau o'r fath ar agor, nid yw hynny bob amser yn bosibl, yn enwedig os bydd y tywydd yn atal aelodau staff rhag cyrraedd y gwaith.

Mewn sefyllfaoedd pan fo cau dros dro yn angenrheidiol, bydd y cyngor bob amser yn ceisio ailagor safleoedd ac ailddechrau gwasanaethau arferol cyn gynted â phosibl ac mewn modd mor ddiogel â phosibl - cadwch lygad ar dudalen byddwch yn barod am y gaeaf i gael y newyddion diweddaraf.

Last Updated: 11/12/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud