Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Graeanu ffyrdd a phalmentydd

Yn ystod tywydd oer, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael tri rhagolwg tywydd penodol gan MeteoGroup UK bob dydd.

Mae'r fwrdeistref sirol yn cynnwys cymysgedd ddaearyddol amrywiol o gymoedd ac arfordir, felly mae'r rhagolygon yn edrych ar dir uchel mewndirol, tir isel mewndirol ac ardaloedd arfordirol.

Yn ogystal â hyn, mae gan y cyngor bum gorsaf dywydd mewn gwahanol leoliadau ledled y fwrdeistref sirol.

Mae'r rhain yn defnyddio offer fel synwyryddion iâ i roi manylion i'r awdurdod ynglŷn â'r amodau atmosfferig, tymheredd arwyneb y ffyrdd lleol, ayb.

Mae'r cyngor yn defnyddio'r holl wybodaeth hon i ddarogan y tywydd tebygol a phenderfynu a fydd angen cymryd unrhyw gamau pellach.

Pan fydd hi'n mynd yn oer iawn, byddwn yn defnyddio nifer o gerbydau wedi eu cynllunio'n arbennig megis y cerbyd graeanu i gadw'r ffyrdd yn glir a'r traffig yn symud.

Os disgwylir iâ, bydd yr awdurdod yn trin y rhannau o'r rhwydwaith ffyrdd a ddefnyddir fwyaf gyda chreighalen gronynnog er mwyn atal rhew ac iâ rhag ffurfio.

Nid yw rhoi halen ar ben eira ffres yn effeithiol o gwbl, felly ni fyddwch yn gweld cerbyd graeanu yn gwneud hyn pan fydd hi'n bwrw eira gan fod yn rhaid clirio'r ffyrdd ag aradr eira cyn y gellir eu trin.

Mae rhoi halen ar y ffordd yn ddibynnol ar nifer o ffactorau mewn gwirionedd, megis tamprwydd a lleithder.

Mae'n rhaid i'r cyngor fod yn ofalus iawn ynglŷn â sut a pha bryd y bydd yn trin y ffyrdd gan fod halen yn llawer llai effeithiol ar ôl i'r tymheredd ddisgyn yn is na -10 gradd.

Ar gyfer mannau i gerddwyr, bydd gweithwyr y cyngor yn defnyddio offer arbenigol i chwistrellu heli, toddiant halwynog sy'n helpu i doddi iâ, a chlirio eira â llaw yn ogystal â defnyddio chwythwyr eira.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw hyd at 4,500 tunnell o halen yn ei storfa yn Waterton ac mae cynlluniau wedi'u sefydlu i ailgyflenwi'r stoc yn ystod cyfnodau hirach o dywydd garw yn ystod y gaeaf.

Mae gennym ni hefyd drefniadau cydweithredol gydag awdurdodau lleol cyfagos ar gyfer rhoi a derbyn cymorth yn ôl yr angen.

Last Updated: 23/12/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud