Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofal Cartref yn ystod tywydd garw

Mae ein gweithwyr Gofal Cartref yn helpu pobl oedrannus a phobl sy'n agored i niwed gydag amrywiaeth eang o wasanaethau gofal personol, gan gynnwys codi yn y bore, ymolchi a gwisgo, bwyta ac yfed, paratoi ar gyfer y gwely gyda'r nos, a helpu â'r siopa neu dasgau domestig eraill.

Mae parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol megis Gofal Cartref yn flaenoriaeth i'r cyngor yn ystod tywydd garw, ac mae cynlluniau wedi'u sefydlu er mwyn i ni allu cyflawni hynny 365 diwrnod y flwyddyn.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar pan fu eira trwm, mae aelodau staff Gofal Cartref wedi gwneud pob ymdrech, gan gynnwys defnyddio cerbydau gyriant pedair olwyn, i ymweld â defnyddwyr gwasanaeth a sicrhau nad oes neb yn dioddef oherwydd y tywydd garw.

Byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i'n cwsmeriaid mwyaf agored i niwed a phobl sydd ag anghenion meddygol penodol.

Gallwch helpu o fewn eich cymuned eich hun trwy gadw llygad ar eich cymdogion, ffrindiau a pherthnasau mwyaf agored i niwed yn ystod tywydd garw.

 

Last Updated: 11/12/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud