Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Edrych ar ôl teulu, ffrindiau a chymdogion sy'n agored i niwed yn ystod tywydd garw

Mae'n bwysig i aelodau o gymunedau lleol fod yn ystyriol o'i gilydd yn ystod cyfnodau o dywydd garw, yn enwedig drwy edrych ar ôl y rhai sydd fwyaf agored i niwed.

Gallwch wneud hyn trwy feddwl pwy allai fod mewn perygl yn ystod cyfnodau o dywydd garw - e.e. cymydog oedrannus neu anabl - a gwneud trefniadau â hwy i helpu drwy fynd i siopau bwyd ar eu rhan neu gyda thasgau pwysig eraill.

Gall cymunedau hefyd baratoi ar gyfer tywydd garw trwy benderfynu a oes unrhyw dasgau y gall pobl eu gwneud gyda'i gilydd yn hytrach nag ar eu pennau eu hunain i leihau effaith tywydd garw yn y cartref ac yn y gwaith - er enghraifft, trwy glirio eira o fynedfeydd neu fannau parcio.

Cofiwch - dim ond gan bobl yr ydych chi'n eu hadnabod neu sy'n aelodau dilys o sefydliad gwirfoddol y dylech chi dderbyn cymorth.

Os nad ydych chi'n eu hadnabod, gofynnwch am brawf adnabod cyn gadael ydynt ddod i mewn - bydd ymwelwyr dieithr dilys yn barod i aros tra eich bod yn gwneud hyn. Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â lleihau'r risg o ymwelwyr ffug yma.

Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fod yn rhan o gynlluniau gwirfoddoli yn ystod cyfnodau o dywydd garw - i gael mwy o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Gwirfoddoli Cymru.

 

Last Updated: 11/12/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud