Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Biniau graean

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y cyd â chynghorau cymunedol lleol yn darparu tua 400 o finiau graean mewn lleoliadau sydd wedi eu dewis yn ofalus ledled y fwrdeistref sirol.

Mae'r biniau i'w gweld fel arfer ar heolydd preswyl ac ar isffyrdd, yn enwedig ger cyffyrdd neu riwiau serth, ac maent yn hawdd eu gweld gan eu bod yn felyn llachar.

Cyn dechrau pob tymor y gaeaf, mae'r cyngor yn ail-lenwi'r biniau gyda chymysgedd o halen a thywod miniog.

Darperir y biniau er mwyn i drigolion a gyrwyr allu defnyddio'r graean pan fydd y ffyrdd yn dirywio ac er mwyn ei gwneud yn haws teithio drwy strydoedd lleol - sylwer os gwelwch yn dda mai adnodd cymunedol yw hwn ac felly ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer tir neu eiddo preifat.

Last Updated: 11/12/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud