Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn barod am y gaeaf

Gall tywydd garw'r gaeaf darfu'n sylweddol ar lawer o wasanaethau ac mae'n aml yn gorfodi'r cyngor i wneud newidiadau ar fyr rybudd.

Fodd bynnag, mae gan yr awdurdod gynlluniau ar gyfer sicrhau bod modd darparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol ar adegau o'r fath.
 
Bwriad y dudalen hon yw rhoi'r newyddion diweddaraf ichi ynglŷn â'n gwasanaethau a darparu gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd y mae'r cyngor yn paratoi ar gyfer tywydd y gaeaf ac yn ymateb iddo.

Cofiwch eich bod yn gallu ein dilyn ar Facebook a chwiliwch am ddiweddariadau #BCBCwinter ar Twitter.

Defnyddiwch y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am dywydd garw'r gaeaf:

Last Updated: 13/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud