Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Eisteddfod yr Urdd 2017

mistar urdd bach

Cychwynnodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd fel digwyddiad dau ddiwrnod nol yn 1929, gyda’r prif ffocws ar gystadlu ond erbyn heddiw mae’n ddigwyddiad chwech diwrnod i’r teulu sydd yn denu oddeutu 90,000 o ymwelwyr.  Bydd yn cael ei gynnal eleni ar Gampws Pencoed, Prifysgol Pen-y-bont rhwng y 29 Mai a’r 3 Mehefin 2017.

O fewn y safle 20 acr, neu’r ‘Maes’ fel mae’n cael ei alw, bydd y pafiliwn cystadlu, ffair a thua 80 o stondinau yn gwerthu pob math o bethau – o dlysau a dillad i fyrddau picnic  neu drelar.  Mae ardal weithgareddau hefyd ble mae wal ddringo, beiciau modur, trampolins ac amryw weithdai yn ogystal â cherddoriaeth fyw yn yr ardal fwyd.  Gyda phabell arbennig ar gyfer gwyddoniaeth a chelf a chrefft a’r Cwtch Cymraeg, sydd yn ardal benodol ar gyfer dysgwyr, bydd yn gyfle gwych i dreulio diwrnod gyda’r teulu mewn awyrgylch unigryw Gymreig.

cystadleuwyr yn mwynhau competitors enjoying Mae cystadlu yn yr Eisteddfod yn brofiad bythgofiadwy; profiad sydd wedi ei ganmol gan sêr Cymreig megis Alex Jones, Ioan Gruffudd a Mathew Rhys.  Mae cystadleuwyr yn dysgu ystod eang o sgiliau y gellir eu trosglwyddo trwy gymryd rhan ac wrth gwrs, bydd y rhai sydd yn cyrraedd y llwyfan yn perfformio yn fyw ar y teledu – tra bydd y gwaith celf buddugol yn cael ei arddangos ar y Maes trwy gydol yr wythnos.

Mae manteision amlwg i fusnesau hefyd o gael 90,000 o ymwelwyr yn yr ardal, gyda hyd at 70% yn aros mwy na dau ddiwrnod a 15% yn aros am yr wythnos gyfan.  Yn ôl arolwg a wnaed ar y Maes, mae 78% o’r ymwelwyr yn gwario arian mewn busnesau lleol.  Gan gynnwys y buddsoddiad yn y Mes ei hunan, gellir amcangyfrif fod cynnal Eisteddfod yr Urdd yn rhoi hwb economaidd gwerth tua £6 miliwn i’r ardal.

Mae Eisteddfod yr Urdd wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn ystod yr wythnos ac yn y cyfnod yn arwain at yr Eisteddfod – yn codi arian ac ymwybyddiaeth o’r digwyddiad. Os oes gennych chi ddiddordeb gwirfoddoli, cysylltwch gyda Ruth@urdd.org.

Gall cwmnïau lleol hefyd gefnogi trwy noddi elfennau o’r Eisteddfod, gan gael buddion hyrwyddo ar y Maes. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda sianstephen@urdd.org.

Mae tocynnau ar gyfer yr Eisteddfod ar gael nawr trwy ymweld gyda’r wefan urdd.cymru/eisteddfod neu ffonio 0345 257 1613.  Mae tocynnau am bris gostyngol cyn y 1af o Fai, gyda prisiau hyd at 20% yn rhatach.

Welwn ni chi yno!

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud