Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rôl Trosolwg a Chraffu

 • Helpu i ffurfio polisïau a phenderfyniadau’r Cyngor - sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion yr etholwyr a’r grwpiau cymunedol.
   
 • Monitro penderfyniadau’r cyngor a’r adran weithredol - ychwanegu cyfreithlondeb â’i ffocws ar y gymuned at y broses o wneud penderfyniadau.
   
 • Monitro a herio ansawdd y gwasanaethau a ddarperir - sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel yn cael eu darparu i ddinasyddion.
   
 • Cwestiynu aelodau, staff, sefydliadau o’r tu allan a’r cyhoedd ar amrywiaeth o faterion perthnasol i wasanaethau cyhoeddus.
   
 • Gweithio gyda’r cyhoedd i ddatblygu polisïau a gwasanaethau sydd â’u ffocws ar ddinasyddion.
   
 • Cynnal adolygiadau manwl o bolisïau a gwasanaethau ac argymell gwelliannau.

Pam craffu?

Mae nifer o resymau pam rydym yn ymgymryd â Throsolwg a Chraffu yn y Cyngor. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Gallu gwneud gwell penderfyniadau

 • Gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau
   
 • Sicrhau datblygu polisïau cadarn
   
 • Gwella democratiaeth
   
 • Sicrhau tryloywder ac atebolrwydd
   
 • Annog diwylliant o hunan her yn seiliedig ar dystiolaeth
Last Updated: 24/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud