Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i ymwneud â Chraffu

Mae’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n mynd ati i gynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn y broses os yw hynny’n bosib. Mae’n galluogi dinasyddion i gael mwy o lais ym materion y cyngor drwy gynnal ymchwiliadau cyhoeddus i faterion o bryder lleol.

Mae posib cymryd rhan mewn gweithgaredd craffu drwy ddarparu tystiolaeth i bwyllgor, awgrymu eitem ar gyfer craffu drwy lenwi ffurflen gais, neu siarad mewn pwyllgor fel cynrychiolydd. 

I weld siart llif sy’n esbonio sut i gymryd rhan, cliciwch yma

Cysylltu â ni

 

 

Last Updated: 06/09/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud