Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blaenraglen Waith

Ar ddechrau'r Flwyddyn Gorfforaethol gofynnir i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc nodi materion i’w hystyried yn ystod y flwyddyn, gan ddefnyddio meini prawf y penderfynwyd arnynt ymlaen llaw sy’n pwysleisio’r angen am ystyried materion fel effaith, risg, perfformiad, cyllideb a barn y gymuned wrth nodi pynciau ar gyfer ymchwilio iddynt.

Caiff yr eitemau hyn eu cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ar gyfer blaenoriaethu a dynodi i bob Pwyllgor Craffu Pwnc.

Bydd y Flaenraglen Waith yn parhau’n hyblyg ac edrychir arni eto ym mhob cyfarfod o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol, er mwyn ystyried eitemau posib eraill ac ailflaenoriaethu gyda chyfraniad gan y Pwyllgor Craffu Pwnc.

Mae’r Flaenraglen Waith yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n rheolaidd a phenderfynir ar eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd unigol gan y Pwyllgor Corfforaethol gan ymgynghori â’r Uned Trosolwg a Chraffu.

I ddarllen y Flaenraglen Waith, cliciwch yma

Last Updated: 13/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud