Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ein Pwyllgorau Archwilio  

Mae Trosolwg a Chraffu’n cynnwys Strwythur Pwyllgor Canolog gyda Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol a thri Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc.

Mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn ystyried hyd at ddwy brif eitem ym mhob cyfarfod, fel y Cynllun Corfforaethol, Cynlluniau Busnes, Adroddiadau Cyllideb a Pherfformiad Chwarterol, gwaith partneriaeth a rheoli contractau. 

Yn ychwanegol at hyn mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am bennu a blaenoriaethu blaenraglen waith gyffredinol y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Pwnc.

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth am bob un o’r pwyllgorau hyn, neu i ddarllen agendau, papurau a chofnodion y pwyllgorau.

Last Updated: 18/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud