Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trosolwg a Chraffu

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n cynnwys grŵp o Gynghorwyr sy’n goruchwylio gwaith aelodau'r Cabinet yn eu rôl fel yr Adran Weithredol ar gyfer portffolio o wasanaethau. Maent yn cefnogi gwaith y Cyngor yn ei gyfanrwydd i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r Pwyllgorau’n dal yr Adran Weithredol yn atebol, gan wneud adroddiadau ac argymhellion i gynghori’r Cabinet a'r Cyngor ar eu polisïau, eu cyllidebau a’u darpariaeth o wasanaethau.

Bubble1 Welsh Bubble2 Welsh Bubble3 Welsh
Bubble4 Welsh
Bubble5 Welsh
Bubble6 Welsh
Last Updated: 24/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud