Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Swyddogaeth a Chyfrifoldebau’r Maer a’r Dirprwy Faer

Y Maer yw Prif Ddinesydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n cael ei ethol bob blwyddyn yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gynhelir ym mis Mai. Mae’r Maer yn parhau yn ei swydd am flwyddyn, ac mae ganddo sawl swyddogaeth benodol i’w chyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys cadeirio cyfarfodydd llawn y cyngor, cynrychioli’r fwrdeistref mewn achlysuron ffurfiol a seremonïol, a bod yn llywydd mewn digwyddiadau dinesig mawr a bach. Mae’r Maer yn gwisgo cadwyn y swydd pan ei fod yn mynd i ddigwyddiadau o’r fath ar ran y fwrdeistref.  

Mae’r Maer hefyd yn cyflawni swyddogaeth seremonïol fel cennad i’r Fwrdeistref a chynrychiolydd i Ben-y-bont ar Ogwr yn y canlynol:

  • Digwyddiadau dinesig
  • Ymweliadau Brenhinol
  • Derbyniadau a digwyddiadau i ddathlu achlysuron arbennig ac ar gyfer ymwelwyr â Phen-y-bont ar Ogwr
  • Digwyddiadau ar gyfer sefydliadau elusennol/gwirfoddol
  • Digwyddiadau sy’n cydnabod llwyddiannau staff y cyngor a thrigolion y fwrdeistref 
  • Seremonïau Dinasyddiaeth - ar gyfer trigolion y fwrdeistref sy’n cwblhau’r broses o ddod yn Ddinesydd Prydeinig

Etholir y Dirprwy Faer ar yr un adeg â’r Maer. Mae’r Dirprwy Faer yn cynrychioli’r  Maer ym mhob digwyddiad, gan gynnwys cadeirio’r cyngor, os nad yw’r Maer ar gael. 

 

 


 

Last Updated: 24/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud