Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Protocol

Bydd y wybodaeth ganlynol yn helpu trefnwyr achlysuron lle bydd y Maer a’r Faeres yn bresennol.

Teitlau – yr arddull a theitlau cywir yw:  

Y Maer: Anrhydeddus Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cynghorydd Reg Jenkins)

Y Faeres neu Gydweddog: Y Gydweddog (Mrs Teresa Jenkins)

Y Dirprwy Faer: Dirprwy Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cynghorydd Cherie Jones)  

Dirprwy Faeres neu Gydweddog: Y Ddirprwy Gydweddog (Mrs Margery Griffiths) 

Blaenoriaeth

Y Maer gaiff y flaenoriaeth ym mhob man yn y Fwrdeistref, ac eithrio pan fo’r Arglwydd Raglaw neu aelod o’r Teulu Brenhinol yn bresennol.

Yn unol â hynny, wrth bennu cynlluniau eistedd, ac eithrio pan fo’r Maer yn eistedd yn y Gadair, dylai’r sedd a gedwir i’r Maer fod yn union i’r dde i’r sawl sy’n llywyddu.

Pan fo’r Dirprwy Faer yn gweithredu ar ran y Maer, dylai gael yr un flaenoriaeth â’r Maer.

Derbyn

Dylai unigolyn penodedig gyfarfod y Maer wrth y fynedfa pan fydd yn cyrraedd a’i gyflwyno i’r gwesteiwr. Bydd gyrrwr yn dod gyda’r Maer fel arfer ac mae gofyn iddo aros ar ddyletswydd o fewn cyrraedd, er mwyn i’r Maer allu galw arno’n rhwydd.

Areithiau

Os bydd gofyn i’r Maer draddodi araith mewn unrhyw ddigwyddiad, mae’n arferol iddo fod y siaradwr cyntaf neu fod yn gysylltiedig â’r llwncdestun cyntaf, a dylid ceisio’i gydsyniad i siarad mewn da bryd cyn y digwyddiad. Dylai gwybodaeth/pwyntiau ar gyfer unrhyw araith gael eu cynnwys yn y Ffurflen Manylion Digwyddiad, a byddai gwybodaeth gefndir ynglŷn â’r digwyddiad yn cael ei chroesawu. Dylid anfon yr holl wybodaeth berthnasol am y digwyddiad i Barlwr y Maer er mwyn cael ei gytundeb, ynghyd â manylion unrhyw weithgarwch y bydd y Maer yn rhan ohono.

 

Last Updated: 01/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud