Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer

A ydych chi’n adnabod rhywun sy’n rheolaidd yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i helpu eraill, sy’n godwr arian elusennol gwych, sydd wedi dangos dewrder rhyfeddol, neu sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

Mae Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i drigolion lleol gyflwyno eu henwebiadau ar gyfer unigolion, grwpiau neu fusnesau sy’n deilwng o gael eu cydnabod yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2018.

Mae’r gwobrau hyn, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn agored i bobl sy’n byw neu sy’n gweithio yn y fwrdeistref sirol, yn ogystal â grwpiau a busnesau lleol.

Bydd yr enwebiadau yn agor ar Tachwedd 2017 a’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener. Caiff enillwyr y gwobrau eu hanrhydeddu mewn seremoni a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2018.

Dyma’r meini prawf ar gyfer y gwobrau:

  • Ar gyfer un wobr yn unig y mae enwebeion yn gymwys.
  • Dim ond ar gyfer cyflawniad newydd y ceir enwebu enillwyr blaenorol.
  • Mae’r gwobrau hyn yn agored i bob dinesydd. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r rhai a enwebir am waith cyflogedig fod yn cyflawni gwaith eithriadol sydd y tu hwnt i’r hyn y disgwylir iddynt ei wneud yn eu swydd.
  • Mae pob gwobr yn gyfwerth â’i gilydd.

Lawrlwythwch ragor o wybodaeth a ffurflen enwebu ar gyfer Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2018 drwy glicio yma.

 

 

Last Updated: 07/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud