Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwahoddiadau i’r Maer

Y Maer yw Prif Ddinesydd y Fwrdeistref ac mae ganddo gyfrifoldeb dinesig am gynrychioli a hyrwyddo Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Maer wastad yn awyddus i helpu i gefnogi digwyddiadau ac achosion sy’n codi proffil Pen-y-bont ar Ogwr a’i phobl, yn y Fwrdeistref a thu hwnt.

Os hoffech chi wahodd y Maer i ddigwyddiad cysylltwch â Swyddfa’r Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ar y cyfle cyntaf os gwelwch yn dda. Mae gan y Maer raglen lawn o alwadau ac nid yw wastad yn bosib gwneud amser i ddigwyddiadau ar fyr rybudd, ond mae Parlwr y Maer wastad yn ymateb i gadarnhau’n swyddogol a yw eich gwahoddiad wedi cael ei dderbyn ai peidio.

Gellir gwneud ymholiadau cychwynnol i weld a yw’r Maer ar gael trwy ffonio: (01656) 643132 neu 643130.

Dylid anfon gwahoddiad ysgrifenedig gan gynnwys manylion priodol megis dyddiad, amser, lleoliad, y math o ddigwyddiad ac unrhyw ofynion arbennig (h.y. traddodi araith, cyflwyniadau ac ati) i’r cyfeiriad isod:

Ei Deilyngdod y Maer
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Parlwr y Maer
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Dylid dechrau’r llythyr â’r cyfarchiad ‘Annwyl Mr Maer’ a’i ddiweddu â’r geiriau ‘Yn gywir’.

Gellir anfon y gwahoddiad trwy’r e-bost hefyd i: mayor@bridgend.gov.uk

Yn dilyn derbyn y gwahoddiad bydd Ffurflen Manylion Digwyddiad yn cael ei hanfon atoch er mwyn i chi ei chwblhau.

Last Updated: 13/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud