Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Elusennau’r Maer

Mae Pwyllgor Sefydlog Apeliadau Elusennol Dinesig Sir Pen-y-bont ar Ogwr (a adnabyddir fel y ‘Pwyllgor Elusennau’) yn cael ei redeg ar wahân i Barlwr y Maer, ac mae’n cynnwys gwirfoddolwyr sy’n trefnu’r holl ddigwyddiadau elusennol.

Bob blwyddyn, ar y cyd â’r Pwyllgor Elusennau, mae’r Maer yn dewis elusennau lleol i ganolbwyntio arnynt wrth godi arian.

Tair Elusen Y Maer Ar Gyfer 2017-2018

Cymdeithas Alzheimer Pen y Bont ar Ogwr

Gofal Cancr y Fron - Ysbyty Tywysoges Cymru

Theatr Leuenctid Pen y Bont ar Ogwr

 

Last Updated: 10/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud