Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arfbais

Arfau

Mae’r darian y mae’r arfau wedi’u gosod arni wedi’i rhannu’n dair rhan. Yn y rhan ar y chwith mae’r diemwnt du’n symbol o’r diwydiant glo yn yr ardal ac mae’r ysgub gwenith euraid yn y rhan dde’n cynrychioli byd amaeth. Mae gan y drydedd ran ar waelod y darian ymyl ddanheddog sy’n cynrychioli rhan o’r arfordir treftadaeth a chaiff y cysylltiad rhwng y Fwrdeistref Sirol a’r môr ei gyfleu gan ddolffin gwyrdd ar dair llinell las donnog.

Crib

Ar goronbleth goch ac aur ar ben yr helm, mae’r hanner-draig goch â choler a chadwyn dur o amgylch ei gwddf ac angor ac olwyn beirianyddol yn ei chrafanc dde a’i chrafanc chwith yn y drefn honno, yn cynrychioli diwydiant.

Cefnogwyr

Draig goch yw’r cefnogwr ar yr ochr chwith i’r darian ac mae’r goron euraid furol o amgylch ei gwddf yn cynrychioli llywodraeth leol. Mae’r gadwyn ddur o amgylch ei chefn sy’n sownd mewn oged euraid drionglog yn cynrychioli byd amaeth, ac mae’r oged hefyd yn cael ei chynnal gan ei chrafanc dde. Morfarch arian â chynffon gwrdd yw’r cefnogwr ar yr ochr dde i’r darian. Mae’r gadwyn ddur o amgylch ei gefn sy’n sownd mewn angor du wrth y droed weog chwith hefyd yn cynrychioli’r môr.

Arwyddair: Awn Ymlaen â Hyder

Last Updated: 13/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud