Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog Covenant Logo

Datganiadau gwirfoddol o gyd gefnogaeth rhwng y Lluoedd Arfog a chymunedau sifil yw Cyfamod Cymunedol. Eu nod yw ategu'r Lluoedd Arfog a Chyfamodau Corfforaethol ar lefel leol sy'n amlinellu'r rhwymedigaethau rhwng y Genedl, y Llywodraeth a'r Lluoedd Arfog. Mae ei nodau yn cynnwys y canlynol:

  • annog cymunedau lleol i gefnogi cymuned y lluoedd arfog yn eu hardaloedd
  • meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o'r problemau sy'n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog 
  • cydnabod a chofio'r aberth a wynebwyd gan gymuned y lluoedd arfog 
  • annog gweithgareddau sy'n helpu i integreiddio cymuned y lluoedd arfog i mewn i fywyd lleol  
  • annog cymuned y lluoedd arfog i helpu a chefnogi'r gymuned ehangach, p'un ai drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau ar y cyd, neu ffurfiau eraill o ymgysylltu.

 

 

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud