Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog  Covenant Logo   

 AFCC signing                  

 

Ar 22 Tachwedd 2013 llofnododd 32 o bobl bwysig a chynrychiolwyr o'r gymuned leol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Lluoedd Arfog, Cyn-filwyr a changhennau’r Lleng Brydeinig, darparwyr gwasanaethau a'r sector gwirfoddol Gyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae llofnodi'r Cyfamod Cymunedol yn gyfle i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddangos yn gyhoeddus ei fod yn cefnogi ein Lluoedd Arfog.

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud