Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Croeso Cynnes i Drigolion Newydd y Fwrdeistref Sirol

O fis Ebrill eleni, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu seremonïau dinasyddiaeth i groesawu mewnfudwyr i’r gymuned.

Dan reolau newydd, bydd gofyn i bawb sy’n cael dinasyddiaeth Brydeinig o 1 Ionawr 2004 fynd i un o’r digwyddiadau hyn. Gofynnir iddynt dyngu llw o deyrngarwch i’r Goron ac addo cynnal gwerthoedd a chyfraith y DU. Bydd symbolau cenedlaethol a’r anthem genedlaethol hefyd yn nodweddion pwysig o’r seremoni.

Mae’r Llywodraeth yn awyddus i sicrhau bod dod yn ddinesydd yn fwy na dim ond proses fiwrocrataidd, a bod ymgeiswyr yn cael y cyfle i ddathlu’r achlysur yn hytrach na dim ond derbyn eu dogfennau trwy’r post.

Y gobaith yw y bydd y seremonïau hyn yn annog rhyngweithio cymdeithasol ac yn cynorthwyo dinasyddion newydd i ymuno â chymdeithas Prydain. Ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar (01656) 642391 neu ewch i http://www.bridgend.gov.uk/cy.aspx i gael mwy o wybodaeth am seremonïau dinasyddiaeth.

Last Updated: 13/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud