Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweinydd y Cyngor

Huw David
Caiff Arweinydd y Cyngor ei ethol yn flynyddol yng Nghyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol y Cyngor a gynhelir fel arfer ym mis Mai. Yr arweinydd yw pen gwleidyddol y Cyngor, felly fel arfer ef neu hi yw arweinydd grŵp y blaid wleidyddol fwyafrifol. Yr Arweinydd yw pennaeth gwleidyddol y Cyngor a’r prif lefarydd gwleidyddol. Rôl yr Arweinydd yw darparu arweinyddiaeth gref, glir wrth gydlynu polisïau, strategaethau a’r drefn o ddarparu gwasanaethau.

Arweinydd presennol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r Cynghorydd Huw David. Caiff y Cynghorydd ei gynorthwyo yn ei rôl gan y Dirprwy Arweinydd.

Sut i gysylltu â hwy

Cyfeiriad y Swyddfa
Yr Arweinydd, Y Cynghorydd H David, />Swyddfa Cymorth i’r Arweinwyr,
Gwasanaethau’r Aelodau,
Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB.

Ffôn: 01656 643225

E-bost: Cllr.Huw.David@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 11/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud