Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Eich Cynghorydd a chynrychiolwyr etholedig lleol eraill


Crest

Yn yr adran hon gallwch ganfod pwy yw eich cynghorydd lleol a sut y gallwch gysylltu ag ef/â hi, a gwybodaeth arall gysylltiedig.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch cynghorwyr, cysylltwch â’r Gwasanaethau Democrataidd:

Ffôn: 01656 643375
E-bost: membersbcbc@bridgend.gov.uk
Ffacs: 01656 643602

Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Gwasanaethau Democrataidd, Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

 

Last Updated: 18/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud