Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut y mae’r cyngor yn gweithioMae 54 o gynghorwyr etholedig sy’n cynrychioli trigolion y fwrdeistref sirol:

Llafur 27
Y Democratiaid Rhyddfrydol 6
Annibynwyr 9
Plaid Cymru 1
Y Ceidwadwyr 6
Annibynnol 2
Annibynwyr Democrataidd 3

Mae gan yr awdurdod weithrediaeth sydd ar ffurf Arweinydd a Chabinet a phob blwyddyn bydd y Cyngor yn ethol Arweinydd ac yn penodi aelodau’r Cabinet.

Mae’n rhaid i’r Cabinet wneud penderfyniadau sy’n gyson â fframwaith cyllideb a fframwaith polisi’r Cyngor. Os yw’n dymuno gwneud penderfyniad nad yw’n gyson â’r fframwaith cyllideb neu’r fframwaith polisi, mae’n rhaid i hwn gael ei gyfeirio at y Cyngor cyfan sydd wedyn yn gwneud penderfyniad.

Mae proses graffu’n cael ei gweithredu mewn perthynas â phenderfyniadau a wneir gan y Cabinet.

Yn dilyn etholiadau’r Fwrdeistref Sirol ym mis Mai 2008, fe ffurfiwyd Cabinet a hwnnw’n cynnwys cynghorwyr Llafur.

  •  Eich cynghorydd a chynrychiolwyr etholedig eraill
Last Updated: 05/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud