Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ynglŷn â’r Cyngor

CrestMae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awdurdod unedol sy’n darparu ystod lawn o wasanaethau allweddol ar gyfer tua 133,000 o bobl.

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ardal y mae pobl yn dymuno byw ynddi, gweithio ynddi ac ymweld â hi. 
      
Mae’r Cyngor yn mynd trwy raglen enfawr o newid ac mae ganddo Cynllun Corfforaethol 2013 - 2017 sy’n nodi’r meysydd a gaiff flaenoriaeth wrth wella perfformiad y Cyngor, a sicrhau bod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu ar gyfer y bobl gywir ar yr adeg gywir.

Nod y Cyngor yw bod yn sefydliad modern a chanddo enw da am ddarparu’r gwasanaethau gorau yng Nghymru.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy wella’r modd y darperir gwasanaethau ar gyfer pobl leol a gwell trefniadau rheoli perfformiad.

 

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud