Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfrifiad 2011

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi’r rhan fwyaf o’r ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011. Y Cyfrifiad yw’r arolwg mwyaf cynhwysfawr o boblogaeth y Deyrnas Unedig. Ei nod yw cyfrif yr holl bobl ac aelwydydd ar yr un pryd a gofyn cyfres o gwestiynau er mwyn gallu cymharu gwahanol ardaloedd o’r wlad a gwahanol grwpiau o bobl.

Mae’r Cyfrifiad wedi ei gynnal bob 10 mlynedd ers 1801, heblaw am 1941. Cynhaliwyd y Cyfrifiad diweddaraf ar 27 Mawrth 2011.

Mae’r ystadegau allweddol sydd bellach wedi eu cyhoeddi yn cynnwys

 • Poblogaeth arferol o breswylwyr
 • Strwythur oed
 • Sgiliau yn yr iaith Gymraeg
 • Cyfansoddiad aelwydydd
 • Grŵp ethnig
 • Crefydd
 • Iechyd a darpariaeth gofal di-dâl
 • Deiliadaeth
 • Ystafelloedd, ystafelloedd gwely a gwres canolog
 • Car neu fan ar gael
 • Cymwysterau a myfyrwyr
 • Gweithgarwch economaidd
 • Cyflogaeth yn ôl diwydiant
 • Hyd y cyfnod preswylio yn y DU

Cewch edrych ar yr ystadegau hyn fesul awdurdodau lleol mewn manyldeb ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yma.

Mae’r holl dablau ystadegau ar gyfer ardaloedd daearyddol llai gan gynnwys Ardaloedd Cynnyrch ac ar gyfer wardiau bellach wedi eu cyhoeddi hefyd. Gallwch edrych ar y rhain drwy’r wefan Ystadegau Cymdogaethau yma.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi darparu offeryn cymharu ar-lein hefyd sy’n eich galluogi i gymharu ystadegau allweddol Cyfrifiad 2001 a 2011. Gallwch lawrlwytho’r offeryn hwn yma.

Ystadegau Poblogaeth ac Aelwydydd

Mesur

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfanswm y boblogaeth (preswylwyr arferol)

139,178

Cyfanswm yr aelwydydd mewn meddiant

58,515

Cyhoeddiadau yn y dyfodol

 • Erbyn diwedd Chwefror 2013 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi’r holl ystadegau ar gyfer etholaethau sydd wedi eu datganoli i Lywodraeth Cymru, Parciau Cenedlaethol a sectorau cod post ac ardaloedd iechyd.
 • Yn ystod 2013 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhyddhau mwy o dablau sy’n cyfuno nodweddion, megis gweithgarwch economaidd yn ôl oed a rhyw.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.census.gov.uk

Last Updated: 22/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud