Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyflymu Cymru yn dod â rhyngrwyd gyflym i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Superfast Logo WEB

Mae trigolion a busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhlith y cyntaf yng Nghymru i gael budd o ddefnyddio rhyngrwyd gyflym, diolch i raglen gwerth miliynau o bunnoedd ‘Cyflymu Cymru’, sy’n gosod ffeibr band eang ledled Cymru.

Yn annhebyg i fand eang traddodiadol, a ddarperir trwy linellau ffôn copr, mae band eang ffeibr yn defnyddio cebl ffeibr optig, gan ei wneud yn llawer cyflymach ac yn fwy dibynadwy.

Yn ogystal â’r buddion amlwg fel galluogi pobl i lawrlwytho negeseuon e-bost a phori’r rhyngrwyd yn gyflymach, mae ffeibr hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd i fusnesau lleol fanteisio arnynt.

Mae’r gwasanaeth ar gael ar hyn o bryd yn ardaloeddAbercynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Pontycymer, Porthcawl, Mynydd Cynffig, Maesteg a Chwm Ogwr - a gallwch weld a yw ar gael yn eich ardal chi trwy glicio yma.

Mae angen i gartrefi a busnesau sydd am gael band eang uwchgyflym gysylltu â darparwr gwasanaethau rhyngrwyd i gofrestru i dderbyn ffeibr cyflym – nid yw'r gwasanaeth yn uwchraddio ohono'i hun.

Mae sawl darparwr gwasanaethau rhyngrwyd yn cynnig band eang ffeibr yng Nghymru felly mae modd i gwsmeriaid chwilio am y pecyn sy'n gweddu orau iddynt.

Os byddant yn dewis peidio ag uwchraddio i gael band eang ffeibr, byddant yn dal i allu defnyddio eu gwasanaeth band eang presennol.

Os nad oes gennych fand eang ar hyn o bryd, efallai y dylech ystyried y buddion – er enghraifft ei gwneud yn llawer haws gwneud cais am wasanaethau cyhoeddus, dysgu sgiliau newydd, cael y bargeinion gorau trwy siopa ar-lein a defnyddio gwasanaethau ar-lein eich banc.

Yn ogystal â hyn, bydd mwy nag un o ddefnyddwyr yn gallu gwneud y pethau hyn ar yr un pryd, dan yr un to.

Partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a BT yw rhaglen ‘Cyflymu Cymru’ ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei chefnogi i’r carn.

Dengys y ffigyrau diweddaraf fod 480,000 o adeiladau yn gallu defnyddio band eang uwchgyflym erbyn hyn diolch i Cyflymu Cymru.

Cofrestru diddordeb

Gall trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gofrestru eu diddordeb ar wefan Cyflymu Cymru.  Byddwch yn cael gwybod am ddatblygiadau’r rhaglen, a byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi pan fydd band eang ffeibr ar gael i chi.  Mae nifer o Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd yn cynnig y gwasanaeth, felly gallwch ystyried sawl un a dewis y fargen orau ar eich cyfer chi.

Cyflymu Cymru i Drigolion                                  Cyflymu Cymru i Fusnesau

Last Updated: 10/09/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud