Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ynglŷn â Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr


Old Stone BridgeGyda’i harfordir ar lan Môr Hafren a’i chymysgedd o gymunedau trefol a gwledig, gorwedd y Fwrdeistref Sirol yng nghanol De Cymru. Mae ei harwynebedd tir o 28,500 hectar yn ymestyn 20km o’r dwyrain i’r gorllewin ac yn meddiannu cymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr.
 
 
Yn ôl Cyfrifiad 2001, mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr boblogaeth o ychydig dros 128,000. Pen-y-bont yw’r dref fwyaf (pob: 39,773), Maesteg yw’r ail fwyaf (pob: 20,700) a thref lan-môr Porthcawl yw’r drydedd fwyaf (pob: 19,238).

 

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud