Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn rhwydd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan ddarperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau’n golygu bod angen gosod rhai darnau o wybodaeth ar eich dyfais. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bach o’r enw cwcis.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi trwy, er enghraifft:

  • alluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel na fydd rhaid i chi roi’r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • sylweddoli y gallech eisoes fod wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair ac felly nad oes angen i chi roi’r wybodaeth honno ar gyfer pob tudalen we y gofynnir amdani
  • mesur faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ar-lein, i’n helpu i wella’r wefan.


Trwy addasu dewisiadau eich porwr, cewch ddewis derbyn pob cwci, cael gwybod pan fo cwci wedi’i osod neu wrthod pob cwci. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan y safle hwn os byddwch yn gwrthod cwcis. I gael mwy o wybodaeth am gwcis ewch i’r wefan 'About Cookies'.

Isod ceir rhestr o’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan, wedi’u gosod mewn grwpiau yn ôl yr hyn y maent yn ei wneud:

Cwcis ar gyfer cadw eich dewisiadau

Enw’r cwci Diben
phpsessid  Mae’n cofio ceisiadau am dudalennau ac fe’i dilëir ar ddiwedd sesiwn.
navigation_level_1
navigation_level_2
Mae’n cadw cofnod o’r tudalennau yr ymwelir â nhw er mwyn creu llwybr i’w olrhain, gan ganiatáu i’r unigolyn weld y tudalennau yr ymwelwyd â nhw ddiwethaf. Mae’n dod i ben ar ddiwedd y sesiwn

font
contrast
textonly

Mae’n cadw gwybodaeth am osodiadau hygyrchedd, er enghraifft maint ffont, cyferbynnedd (testun melyn ar gefndir du) a thestun yn unig, os caiff ei ddefnyddio.
civicallowcookie Caniatâd i gwci gael ei ddefnyddio.
civicshowcookieicon  Mae’n arddangos gwerth cwci ‘ie’.


Cwcis ar gyfer gwella gwasanaeth trwy fesur traffig


Rydym yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi ar y we a ddarperir gan Google, i ganfod sut y mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn i ni allu ei gwella. Cesglir gwybodaeth yn ddienw ac adroddir am dueddiadau yn ymwneud â’r wefan heb i ni allu adnabod ymwelwyr unigol.

Enw’r cwci  Diben
__utma Mae’n cadw cofnod o sawl gwaith y mae ymwelydd wedi bod i’r safle, pryd yr ymwelodd â’r safle gyntaf a phryd yr ymwelodd â’r safle ddiwethaf. Mae’n dod i ben ar ôl dwy flynedd.
__utmb ac __utmc Mae’r cwcis B ac C yn gweithio gyda’i gilydd i fesur hyd ymweliad.

Mae __utmb yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan fo ymwelydd yn ymweld â safle, ac mae __utmc yn cymryd stamp amser o’r union eiliad pan fo ymwelydd yn gadael safle.

Mae __utmb yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn. Mae __utmc yn aros 30 munud, ac yna’n dod i ben.

Nid oes modd i __utmc wybod pryd mae defnyddiwr yn cau ei borwr neu’n gadael gwefan, felly mae’n aros 30 munud i dudalen arall gael ei hagor. Os na fydd hynny’n digwydd, mae’n dod i ben.
__utmz Mae’n nodi o ble daeth yr ymwelydd, pa chwilotwr a ddefnyddiwyd, pa ddolen y cliciwyd arni, pa allweddair a ddefnyddiwyd, a ble yr oedd yn y byd pan aeth ar y wefan. Mae’n dod i ben ar ôl chwe mis.

 

 


Last Updated: 05/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud