Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Help gyda mynediad

gwrandewch ar y wefan

Safonau

Mae’r wefan hon wedi’i dylunio’n unol â Safon Lefel A Menter Hygyrchedd y We (WAI) Consortiwm y We Fyd-eang (W3C).


Bysellau cyrchu

Mae bysellau cyrchu’n llwybrau cyflym at rannau o’r wefan a ddefnyddir yn rheolaidd. Maent wedi’u bwriadu i roi cymorth i ddefnyddwyr sy’n ei chael yn anodd defnyddio llygoden neu y mae’n well ganddynt ddefnyddio llwybrau cyflym ar y bysellfwrdd. I ddefnyddio bysell cyrchu, yn syml daliwch y fysell ‘Alt’ i lawr a phwyswch un o’r bysellau cyrchu isod, a bydd hon yn eich arwain at y ddolen a ddewiswyd gennych. I ddilyn y ddolen, pwyswch y Dychwelwr.


S = Yn syth at y cynnwys
L = Gwrando ar y wefan hon
T = Testun yn unig
C = Cymraeg
H = Help
1 = Hafan
2 = A-Y o Wasanaethau
3 = Ymgeisio am rywbeth
4 = Archebu rhywbeth
5 = Canfod rhywbeth
6 = Gwneud taliad
7 = Rhoi gwybod
8 = Cysylltwch â ni
9 = Chwilio
0 = Hygyrchedd

Cynghorion i’ch helpu i chwilio

Rydym yn defnyddio peiriant chwilio Google i’ch helpu i chwilio trwy’r safle. Mae adran help a chynghorion wych i’w chael sy’n rhoi cyflwyniad i gysyniadau sylfaenol mewn perthynas â chwilio ac sy’n disgrifio dulliau chwilio manwl a all eich helpu i chwilio’n fwy effeithiol.

Fideos iaith arwyddion Prydain

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud