Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Help


Help cyffredinol
Help technegol
Help gyda mynediad
Cynghorion i’ch helpu i chwilio


Help cyffredinol


Newydd ddechrau defnyddio’r Rhyngrwyd?
Gweld tudalen we
Argraffu cynnwys tudalen we


Newydd ddechrau defnyddio’r Rhyngrwyd?
Nid yw gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu gwybodaeth sylfaenol am gyfrifiaduron, rhwydweithiau a’r Rhyngrwyd. Fodd bynnag, lle da i ddechrau yw safle BBC WebWise.

Mae’r gwasanaeth Addysg yn y Gymuned a Choleg Pen-y-bont yn cynnig cyrsiau lle gallwch wella eich sgiliau ac mae Rhwydwaith y Bobl yn cynnig mynediad rhad-ac-am-ddim at y Rhyngrwyd mewn tair llyfrgell ar ddeg ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweld tudalen we
Mae geiriau sydd wedi’u hamlygu (geiriau wedi’u tanlinellu) ar dudalen yn ddolenni sy’n agor tudalen arall o wybodaeth ar eich sgrîn. Os symudwch chi bwyntydd eich llygoden dros air neu lun sydd wedi’i amlygu neu dros ddolen mewn dewislen, bydd y pwyntydd yn newid i symbol llaw sy’n pwyntio, er mwyn dynodi bod dolen i’w chael sy’n eich arwain at dudalen neu wefan arall.

Gallwch glicio ar y botymau Yn ôl / Back ac Ymlaen / Forward ar far offer eich porwr gwe i fynd yn ôl neu ymlaen at dudalen yr ydych wedi’i gweld yn barod.

Argraffu cynnwys tudalen we
Gallwch argraffu cynnwys tudalen we yr ydych yn edrych arni trwy glicio ar y botwm Argraffu / Print ar far offer eich porwr gwe. Bydd blwch dialog yn eich galluogi i bennu dewisiadau argraffu a dechrau argraffu.


Help Technegol


Pa borwr gwe ddylwn i ei ddefnyddio?
Rwy’n ceisio cael mynediad at wefan allanol ond yn cael gwall-negeseuon drwy’r amser
Sut allaf ddarllen dogfen pdf?

Pa borwr gwe ddylwn i ei ddefnyddio?
Y ffordd orau o weld ein gwefan yw trwy borwr gwe sy’n seiliedig ar y meddalwedd diweddaraf, naill ai Internet Explorer neu Netscape Navigator. Gellir lawrlwytho’r rhain o’r gwefannau perthnasol yn rhad ac am ddim. Mae ein gwefan yn defnyddio tablau, nad yw porwyr hŷn o bosib yn gallu eu dangos yn iawn. Mae’r wefan wedi’i bwriadu i gael ei defnyddio gyda’r porwyr canlynol:

Internet Explorer 5.5 a 6 ar gyfer cyfrifiaduron PC
Internet Explorer 5.0 ar gyfer cyfrifiaduron Macintosh


Rwy’n ceisio cael mynediad at wefan allanol ond rwy’n cael gwall-negeseuon drwy’r amser
Ni allwn roi sicrwydd y bydd gwefannau sy’n eiddo i fudiadau a sefydliadau eraill yn gweithio’n iawn. Gall fod nifer o resymau sy’n achosi i wefan beidio â bod ar gael. Os byddwch yn parhau i gael problem wrth geisio mynd at wefan gan ddefnyddio dolen sydd ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, anfonwch neges e-bost atom yn talktous@bridgend.gov.uk

Sut allaf ddarllen dogfen PDF?
Mae rhai tudalennau ar y wefan hon yn rhai nad ydynt wedi’u hysgrifennu mewn iaith HTML, ond maent yn hytrach mewn fformat a elwir yn Fformat Dogfen Gludadwy (pdf). Nid yw porwyr gwe’n gallu dangos dogfennau PDF felly bydd arnoch angen rhaglen o’r enw Adobe Acrobat Reader. Gallwch lawrlwytho’r rhaglen yn rhad ac am ddim o Wefan Adobe.

Mae Adobe hefyd yn darparu offer a gwybodaeth arbenigol sy’n helpu i wneud ffeiliau PDF yn hygyrch i ddefnyddwyr â nam ar eu golwg.


Help gyda mynediad


Safonau
Bysellau cyrchu

Safonau
Mae’r wefan hon wedi’i dylunio’n unol â Safon Lefel A Menter Hygyrchedd y We (WAI) Consortiwm y We Fyd-eang (W3C).

Bysellau cyrchu
Mae bysellau cyrchu’n llwybrau cyflym at rannau o’r wefan a ddefnyddir yn rheolaidd. Maent wedi’u bwriadu i roi cymorth i ddefnyddwyr sy’n ei chael yn anodd defnyddio llygoden neu y mae’n well ganddynt ddefnyddio llwybrau cyflym ar y bysellfwrdd. I ddefnyddio bysell cyrchu, yn syml daliwch y fysell ‘Alt’ i lawr a phwyswch un o’r bysellau cyrchu isod, a bydd hon yn eich arwain at y ddolen a ddewiswyd gennych. I ddilyn y ddolen, pwyswch y Dychwelwr.


S = Osgoi’r Gwe-lywio
C = Cymraeg
1 = Hafan
3 = Mynegai A-Z i Wasanaethau
4 = Chwilio
6 = Help
8 = Ymwadiad
9 = Cysylltwch â Ni
0 = Tudalen â dewislen o fysellau cyrchu sy’n nodi’r bysellau cyrchu a ddefnyddir ar y wefan a’r gwasanaethau y maent yn cysylltu â hwy

Cynghorion i’ch helpu i chwilio

Rydym yn defnyddio peiriant chwilio Google i’ch helpu i chwilio trwy’r safle. Mae adran help a chynghorion wych i’w chael sy’n rhoi cyflwyniad i gysyniadau sylfaenol mewn perthynas â chwilio ac sy’n disgrifio dulliau chwilio manwl a all eich helpu i chwilio’n fwy effeithiol.

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud