Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diwrnod Coffáu'r Holocost

Cydnabyddir Diwrnod Coffáu'r Holocost ar Ionawr 27 bob blwyddyn.  Mae'n ddiwrnod i gofio am y sawl a gollodd eu bywydau yn ystod yr Holocost - erledigaeth y Natsïaid a llofruddiaeth dorfol pobl Iddewig yn yr Almaen rhwng 1941 a 1945.

Lladdodd yr Holocost chwe miliwn o Iddewon a gafodd eu saethu gan fyddin Hitler, neu eu rhoi mewn gwersyll-garcharau a gwersylloedd difodi.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal digwyddiad bob blwyddyn ar adeg Diwrnod Coffáu'r Holocost i goffáu'r sawl a wynebodd yr Holocost a'r hil-laddiad dilynol.

Nod Diwrnod Coffáu'r Holocost y cyngor a gynhelir bob blwyddyn yw coffáu dioddefwyr, anrhydeddu goroeswyr ac ymrwymo i drechu rhagfarn, gwahaniaethu a hiliaeth heddiw.

Diwrnod Cofio'r Holocost 2016: Paid Sefyll o'r neilltu

Gwyliwch ein fideo i gael gwybod sut gwnaethon ni ddathlu Diwrnod Coffa'r Holocost eleni.

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud