Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfathrebu a Marchnata

Y tîm Cyfathrebu sy’n ymdrin â’r holl gysylltiadau â’r cyfryngau a swyddogaethau marchnata ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl newyddiadurwyr, bydd y tîm yn darparu gwybodaeth gywir, gytbwys i’ch helpu i gwrdd â therfynau amser lle bynnag y bo’n bosib.

Mae’r tîm yn gyfrifol am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyfryngau ynghylch yr holl ddatblygiadau a newyddion gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n cynhyrchu papur newydd i drigolion, Bwletin y Fwrdeistref Sirol.

Mae’r tîm hefyd yn marchnata gwasanaethau’r Cyngor i ystod eang o wahanol gynulleidfaoedd gan gynnwys trigolion lleol, busnesau, ymwelwyr â chanolfannau hamdden a phyllau nofio, a gofalwyr maeth.

Mae’r tîm yn hyrwyddo ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r ystod eang o wasanaethau y mae’r gwasanaeth yn eu darparu ac yn sicrhau bod cymaint â phosib o bobl yn gwybod amdanynt

Cyfathrebu:

 Marchnata:

 

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud