Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gweledigaeth 2020 i gael goleuadau stryd ynni effeithiol

05 March 2018

Bydd pob un o’r 20,000 o oleuadau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio llusernau LED ynni effeithlon erbyn 2020.

Mae wyth mil o oleuadau stryd yn y fwrdeistref sirol wedi’u gosod â golau LED eisoes, sy’n darparu’r un golau ond yn defnyddio rhwng 30 a 60 y cant yn llai o ynni.

Nawr, o ganlyniad i fenthyciad gwerth £2.5 miliwn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi y bydd yn diweddaru’r 12,000 o oleuadau eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Byddwn yn moderneiddio ein holl oleuadau stryd, gan osod rhai newydd yn lle’r goleuadau hŷn yn ystod y flwyddyn neu ddwy nesaf.

“Ni fydd angen fawr ddim o waith cynnal a chadw ar y goleuadau LED. Gellir trefnu nad yw eu golau mor llachar ar amserau penodol hefyd, a bydd hyn yn arwain at ragor o arbedion.

“Mae modd pennu cyfeiriad mwy pendant i oleuadau LED, felly byddan nhw’n goleuo’r ffyrdd yn well gan nad ydynt yn goleuo mannau lle nad oes angen y golau. O ganlyniad i hyn byddan nhw’n cadw ein ffyrdd yn ddiogel i fodurwyr a cherddwyr fel ei gilydd.”

Last Updated: 15/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud