Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dechrau’r gwaith o ehangu’r llwybr beicio

05 Mawrth 2018

Mae’r gwaith o ehangu Llwybr Beicio Cenedlaethol 885 i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar hyd Lôn y Bragdy a Stryd yr Angel wedi dechrau o ddifri'r wythnos hon.

Ar ôl ychydig o oedi oherwydd y bu’n rhaid dargyfeirio ceblau cwmnïau cyfleustodau y tu allan i’r Swyddfeydd Dinesig, mae gwaith wedi ailddechrau, a disgwylir y bydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth.

Pan fydd wedi’i gwblhau, bydd y cynllun yn galluogi beicwyr i feicio’n ddiogel i ganol y dref ar hyd Lôn y Bragdy, lle bydd y droetffordd yn cael ei lledu a bydd arwyddion newydd yn cael eu hychwanegu.

Bydd rheiliau uwch yn cael eu gosod ar hyd pont droed Dunraven Place i wneud y llwybr yn addas i feicwyr yn ogystal â cherddwyr.

Ar Stryd yr Angel, bydd y man llwytho o flaen y Swyddfeydd Dinesig yn cael ei droi’n fan parcio mwy i bobl anabl. Byddwn yn cael gwared ar y mannau parcio ar y stryd presennol i bobl anabl er mwyn helpu i wella llif y traffig ar hyd y stryd, yn arbennig ar gyfer cerbydau’r gwasanaethau brys.

Er mwyn helpu i greu man parcio oddi ar y stryd i bobl anabl, mae’r polion baneri o flaen y Swyddfeydd Dinesig yn cael eu symud i ochr arall yr adeilad, tuag at Stryd y Parc.

Mae’r droetffordd glan afon ar hyd Stryd yr Angel hefyd yn cael ei lledu a bydd y rheiliau ger Pont Stryd Dŵr yn cael eu codi fel eu bod yn ddiogel ar gyfer beicwyr. Bydd y groesfan pelican ger cyffordd Stryd Dŵr a Stryd yr Angel yn cael ei drosi’n groesfan twcan, sy’n addas i feicwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Drwy ddefnyddio arian o raglen Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, bydd y gwaith hwn yn llenwi bwlch yn y rhwydwaith beicio cenedlaethol. Bydd y gwelliannau hyn yn ei gwneud yn llawer haws i feicio i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer gwaith, teithio ymhellach, neu er mwyn cyrraedd y siopau, y gwasanaethau a’r busnesau sydd yng nghanol y dref.”

Bydd llwybrau gwyro i gerddwyr ar waith ar gyfer staff ac ymwelwyr y swyddfeydd dinesig wrth i’r gwaith gael ei wneud, a bydd gwaharddiad dros dro ar ddefnyddio’r mannau parcio i bobl anabl ar Lôn y Bragdy a Stryd yr Angel. Bydd mannau parcio amgen i bobl anabl ar gael ym Maes Parcio’r Rhiw.

Nodwch y bydd y mynediad i faes parcio’r Embassy a siop Bargain Booze ar Lôn y Bragdy yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwaith a bydd y ddau fusnes yn gweithredu yn ôl eu harfer.

Last Updated: 15/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud