Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfle i wobrwyo arwyr lleol y Fwrdeistref Sirol

11 Ionawr 2018

A ydych chi’n adnabod arwr lleol sy’n haeddu gwobr am fod yn berson arbennig iawn?

Mae Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn i drigolion lleol enwebu unigolion, grwpiau neu fusnesau sy’n deilwng o gael Gwobr Dinasyddiaeth y Maer – ein fersiwn lleol ni o Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd!

Mae’r gwobrau hyn, a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn agored i bawb sy’n byw yn y fwrdeistref sirol, yn ogystal â grwpiau a busnesau lleol.

Efallai fod y rhai a enwebir yn haeddu cael eu cydnabod am eu gwaith elusennol arbennig yn codi arian, am weithred o ddewrder, am eu bod nhw’n gwneud eu gorau glas i helpu eraill, neu oherwydd eu bod nhw wedi tynnu sylw at yr ardal leol drwy gyflawni rhywbeth anhygoel.

Ewch i dudalennau’r Maer yn www.bridgend.gov.uk i lawrlwytho ffurflen enwebu ac i gael mwy o wybodaeth am y gwobrau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau Gwobrau Dinasyddiaeth y Maer yw dydd Gwener 26 Ionawr, a chaiff enillwyr y gwobrau eu hanrhydeddu mewn seremoni a gynhelir gan y Maer yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth.  

Dywedodd Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Pam Davies: “Bydd hyn yn un o uchafbwyntiau fy mlwyddyn o fod yn Faer! Rwy’n edrych ymlaen at ganu clodydd yr arwyr anhysbys hynny sy’n gwneud gwahaniaeth yn ein cymunedau lleol.”

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gwrdd â phawb yn y seremoni wobrwyo, ond yn gyntaf oll, rwyf angen eich cymorth chi. Gan fod y dyddiad cau yn prysur agosáu, cofiwch gyflwyno eich enwebiadau cyn gynted ag y bo modd a rhoi’r clod haeddiannol i’r bobl arbennig hyn”

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud