Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestrwch ar ein cyrsiau i ddysgu rhywbeth newydd

11 Ionawr 2018

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd trigolion lleol i ddysgu rhywbeth newydd drwy gofrestru ar gyfer y detholiad diweddaraf o gyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned sydd ar gael mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol yn ystod y dydd a gyda’r nos.

Mae dosbarthiadau amrywiol ar gael i oedolion ar bob lefel, gan gynnwys cyrsiau ar gelf a chrefft, busnes, Saesneg a Mathemateg, garddwriaeth, ieithoedd, a sesiynau galw heibio digidol.

I gael manylion llawn am sut i gadw lle ar rai o’r cyrsiau mwyaf diddorol sydd ar gael ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â rhagor o wybodaeth am leoliadau, dyddiadau, amseroedd a ffioedd, ewch i dudalennau Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn www.bridgend.gov.uk a chofrestru dros y ffôn rhwng Dydd Mawrth a Dydd Iau, 9am – 3:30pm, drwy ffonio 01656 642729.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Charles Smith: “Pa un a ydych chi’n dymuno datblygu diddordeb newydd, gwneud ffrindiau newydd neu ennill cymhwyster, rydym ni’n annog pob oedolyn yn y fwrdeistref sirol i ymuno â’r cyrsiau newydd cyffrous hyn.

“Mae’r dosbarthiadau, sy’n amrywio o ieithoedd i arddwriaeth, yn cynnig rhywbeth i bawb. Rwy’n edrych ymlaen at glywed sut y bydd y cyhoedd yn ymgysylltu â’r cyrsiau hyn yn y dyfodol agos.”

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 17 Ionawr felly mae’n hollbwysig cadw eich lle cyn hynny i osgoi cael eich siomi.

Last Updated: 11/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud