Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfarfodydd y Cyngor ar gael i’w gweddarlledu

20 Chwefror 2018

Gall trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n ymddiddori mewn materion lleol wylio gweddarllediadau sawl cyfarfod cyhoeddus a gynhelir y gwanwyn hwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y caiff y cyfarfodydd canlynol eu gweddarlledu’n fyw ar-lein yn www.bridgend.gov.uk, a bydd hefyd yn bosibl gweld recordiad o’r darllediadau yn ddiweddarach:

Dydd Mawrth 27 Chwefror, 2:30pm: Y Cabinet
Dydd Mercher 28 Chwefror, 3pm: Y Cyngor
Dydd Iau 15 Mawrth, 10am: Y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau
Dydd Mawrth 27 Mawrth, 2:30pm: Y Cabinet

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Drwy’r cyfarfodydd hyn, bydd trigolion yn cael gwybod am faterion cyfredol a datblygiadau’r dyfodol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gweddarlledu yn caniatáu i ni fod hyd yn oed yn fwy tryloyw ac yn cynnig ffordd arall i ni ymgysylltu â thrigolion lleol.

“Ddwy flynedd yn ôl, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid i ni ddatblygu ein system gweddarlledu ein hunain, ac ers hynny rydym ni wedi bod yn monitro’r ffigurau gwylio er mwyn i ni allu darlledu'r cyfarfodydd sydd o fwyaf o ddiddordeb i’r cyhoedd. Bydd y cyfarfodydd hyn y bwriedir eu gweddarlledu yn cynnwys amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys penderfyniadau ar gyllideb y cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf.”

Caiff y cyfarfodydd eu darlledu’n fyw yn www.bridgend.gov.uk, a’u recordio a’u harchifo fel y gall trigolion eu gwylio pan fydd yn gyfleus iddyn nhw am gyfnod o hyd at flwyddyn.

Last Updated: 22/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud