Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn egnïol yr hanner tymor hwn gyda gweithgareddau RHAD AC AM DDIM ParkLives

16 Chwefror 2018

Mae amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau RHAD AC AM DDIM yn dod i barciau a chaeau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr hanner tymor hwn.

Mae’r sesiynau ParkLives, a ariennir gan Coca-Cola ac a gefnogir yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn manteisio i’r eithaf ar y mannau gwyrdd lleol drwy gynnig gweithgareddau ar gyfer pob oedran.

Bydd yr hwyl yn dechrau ddydd Llun 19 Chwefror gyda Beiciau Cydbwyso, Pêl-droed Zorb, Cwrs Antur a Gladiators i blant o 10am tan 1pm ar gaeau chwarae Bracla a gall pobl o bob oedran ymlacio gyda Tai Chi a Llesiant ar lawnt Cosy Corner Porthcawl o 2pm tan 3pm.

Ddydd Mawrth 20 Chwefror, beth am fynd i Barc Gwledig Bryngarw o 2pm i 3pm ar gyfer mwy o Tai Chi a Llesiant, ac yna taith gerdded fywiog rhwng 3:30pm a 4:30pm.

Gallwch hefyd ymestyn eich coesau drwy Gerdded Nordig ar gaeau Newbridge ddydd Mercher 21 Chwefror o 1pm tan 2pm a bydd Canolfan Fywyd Ogwr yn cynnig sesiynau Seiclo i Oedolion o 2:30pm tan 3:30pm.

Cynhelir sesiwn Seiclo i Oedolion arall yng Nghanolfan Hamdden Cwm Garw ddydd Iau 22 Chwefror o 9am tan 10am, yn ogystal â sesiynau tawelach Tai Chi a Llesiant yn Neuadd Gymunedol Caerau o 10:30am tan 11:30am ac ar gaeau Newbridge o 2pm tan 3pm, lle y bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn Cerdded Nordig (12:30pm – 1:30pm) a Chwarae Egnïol (1pm tan 3pm).

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Rydym ni wrth ein boddau bod y fenter ParkLives yn dychwelyd i’r fwrdeistref sirol yr hanner tymor hwn, gan annog pobl i fynd allan a gwneud mwy o ddefnydd o’u parciau lleol. Mae’n ffordd i blant fod yn egnïol a chael hwyl wrth gymdeithasu â’u ffrindiau neu hyd yn oed gwneud rhai newydd, tra bod yr oedolion yn gallu dewis rhwng sawl gwahanol weithgaredd i’w helpu i wneud mwy o symud.”

Mae ParkLives ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o bartneriaeth ag Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ac mae wedi’i ariannu hyd at 2020. Mae’r holl weithgareddau ParkLives AM DDIM, a bydd yn rhaid i bob plentyn o dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Caiff teuluoedd gael mynediad i bob sesiwn ParkLives ar y diwrnod, ac os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ffoniwch 01656 642692.

Last Updated: 16/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud