Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Brynmenyn yn cynnal seremoni ffarwelio swyddogol ar hen safle’r ysgol

9 Chwefror 2018

Mae staff, athrawon a llywodraethwyr presennol Ysgol Gynradd Brynmenyn, ynghyd â rhai o’r dyddiau gynt, wedi ymgasglu ar hen safle’r ysgol yn Ffordd y Bryn i ffarwelio â’r adeilad cant oed. 

Roedden nhw yno er mwyn cymryd rhan mewn seremoni ffarwelio swyddogol, a oedd yn cynnwys arddangosfa o hen luniau, ac i rannu straeon am eu dyddiau yn gweithio yn yr ysgol cyn y bydd hi’n symud i adeiladau newydd sbon a godwyd lai na milltir i ffwrdd ger Coleg Cymunedol Y Dderwen.

Dechreuodd Ysgol Gynradd Brynmenyn ei dyddiau ar ffurf Ysgol Sir y Babanod yn Festri Capel Betharan ar 18 Hydref 1909, ac agorwyd drysau adeilad presennol yr ysgol ar 13 Ionawr 1913. Yn y blynyddoedd diwethaf, daeth tagfeydd traffig yn broblem fawr y tu allan i’r ysgol, ac nid yw hi’n gallu ymestyn na gwella amrywiaeth ei chyfleusterau oherwydd bod tir comin yn ei hamgylchynu.

Mae’r safle newydd gwerth £9.14m yn fwy o faint, yn cynnwys cyfleusterau addysgol modern ac wedi ei ddylunio i ymdopi â’r galw cynyddol yn yr ardal am leoedd mewn ysgolion cynradd. Bydd hefyd yn cynnwys nifer o eitemau hanesyddol o’r ysgol bresennol, gan gynnwys cofeb i Sarah Jane Howell – cyn athrawes gynorthwyol a fu farw wrth achub disgybl rhag boddi.  

Dywedodd y brifathrawes, Clare Dale: “Mae heddiw yn nodi diwedd cyfnod ar safle ein hysgol ar ôl bod yma ers canrif. Rydym ni wedi dod ynghyd er mwyn dathlu ein gorffennol gan edrych ymlaen ar yr un pryd at ddyfodol eithriadol o gyffrous yn ein hysgol newydd sbon danlli gyda’r adnoddau diweddaraf.  

“Dyma bennod newydd i’r ysgol, ac rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion i’r safle newydd yn fuan iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Rwy’n siŵr bod amseroedd cyffrous yn aros staff a disgyblion Ysgol Gynradd Brynmenyn yn eu hysgol newydd sbon.

“Rydym ni’n falch o’n rhaglen moderneiddio ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a dyma gyfleuster newydd gwych arall a fydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i ddisgyblion.”

“Fe hoffwn i ddymuno blynyddoedd dedwydd niferus iawn i’r staff a’r disgyblion yn eu hysgol newydd, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed yn fuan sut hwyl maen nhw’n ei chael yn yr ysgol newydd.”

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi ei roi ar gyfer datblygiad bychan o dai ar safle’r hen ysgol, ac fe gaiff unrhyw arian o’r gwerthiant ei ail-fuddsoddi ar welliannau a datblygiadau newydd yn yr ysgol.

Last Updated: 16/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud