Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Chwifio baner cydraddoldeb

07 Chewfror 2018

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi uno â’r seren radio lleol enwog Lee Jukes i helpu i godi ymwybyddiaeth o Fis Hanes LGBT.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol y Cyngor, sy’n falch o hyrwyddo cydraddoldeb: “Rydym ni’n falch o gefnogi Mis Hanes LGBT unwaith eto eleni. Mae llawer o ofn a rhagfarn o hyd yn gysylltiedig â phobl lesbiaidd, hoyw, deuryw, trawsryweddol, a’r rhai sy’n cwestiynu hynny ledled y DU, ac mae pobl yn dioddef gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth oherwydd eu rhywedd neu eu rhywioldeb bob dydd.

“Nid yw gwahaniaethu o unrhyw fath yn dderbyniol ac nid oes lle iddo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a dyma pam y byddwn ni’n parhau i weithio’n galed gyda’n partneriaid i annog pawb sy’n byw yn y fwrdeistref sirol i barchu ei gilydd.

Dywedodd DJ Lee, o raglen Drivetime ar Bridge FM: “Rwy’n dwlu ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym ni’n byw mewn ardal sy’n hynod o amrywiol lle mae ysbryd y gymuned yn gryf. Nod Mis Hanes LGBT yw dathlu’r camau anferth sydd wedi eu cymryd yn y gorffennol i wneud ein cymdeithas yn fwy cynhwysol ac yn decach i bawb.

“Mae’n anhygoel gweld Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu hyn drwy helpu i godi ymwybyddiaeth. Mae’n arwydd bach, ond yn symbol enfawr i ddangos cefnogaeth i’r gymuned LGBT yn ein bwrdeistref sirol a thu hwnt.”

Last Updated: 13/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud