Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnydd o ddwy ran o dair o ran ailgylchu dros y Nadolig

02 Chwefror 2018

Casglwyd 68 y cant yn fwy o ddeunyddiau ailgylchu o gartrefi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod pythefnos y Nadolig yn ddiweddar o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

Casglwyd cymaint â 1138 o dunelli o gardfwrdd, plastigau, papur, gwastraff bwyd a deunyddiau ailgylchu oddi ar ymyl y ffordd eraill yn ystod y pythefnos rhwng 25 Rhagfyr 2017 a 7 Ionawr 2018 – o’i gymharu â 676 o dunelli y flwyddyn flaenorol.

Yn ystod yr un pythefnos cafwyd gostyngiad o 29 y cant yn y gwastraff a gafodd ei anfon i safleoedd tirlenwi, o 990 o dunelli i 704 o dunelli.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Nadolig yw adeg brysuraf y flwyddyn ar gyfer casgliadau ailgylchu a gwastraff, ac rydym ni’n hynod o falch o weld cynnydd mor sylweddol mewn ailgylchu yn yr ystadegau sydd wedi dod i law.

“Rydym ni i gyd yn cronni llawer mwy o wastraff yn ystod cyfnod y Nadolig, ond mae hyn yn dangos unwaith eto modd ailgylchu cyfran sylweddol o’ch gwastraff, megis y rhan fwyaf o’r deunyddiau lapio anrhegion, ac wrth gwrs eich holl wastraff bwyd.

“Hoffwn i ddiolch i holl drigolion y fwrdeistref sirol am eu cefnogaeth - rydym yn ei gwerthfawrogi.”

I gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i http://www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/index.php

Last Updated: 02/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud